Up De Inleiding Deelvraag 1 Deelvraag 2 Deelvraag 3 Deelvraag 4 De conclusie

Inleiding:

Ons onderzoek gaat over de verkoop van vrachtwagens in Europa over de afgelopen 10 jaar. We hebben dit onderwerp gekozen omdat het ons interesseert. Bovendien leent dit onderwerp zich uitstekend voor dergelijke onderzoeken van groot formaat, zoals dit profielwerkstuk. Dit onderzoek hoort bij het vak Economie 1/2 en heeft als bijvak Management en Organisatie.
    Wij hebben de volgende hoofd- en deelvragen samengesteld:

Hoofdvraag:

De markt voor vrachtwagens in de EU vanaf 1990 tot heden, hoe is deze verlopen en wat zijn de oorzaken en gevolgen daarvan?

Deelvragen:

  1. Hoe was de ontwikkeling van het beroepsgoederenvervoer in de afgelopen 10 jaar?
  2. Past het verloop van de vrachtwageneconomie in de huidige conjunctuurgolf en door welke oorzaken en gevolgen komt dat?
  3. Met wat voor structuur heeft de transportwereld allemaal te maken?
  4. Welke grote merken spelen een grote rol in de vrachtwagenmarkt, ofwel wie bezitten de grootste marktaandelen en wat zijn hiervan de oorzaken?

Werkwijze:
We zijn begonnen met het oriėnteren van ons onderwerp. Dit hebben we gedaan door middel van een interview met de marketing directeur van MAN Nederland, het schrijven van brieven naar branche organisaties, zoeken op internet, het bestuderen van boeken.

Hypothese:
Wij verwachten dat de vrachtwagenverkoop tot aan het jaar 2000 gestegen is en dat vanaf 2000 tot heden de lijn dalende is. Dit, omdat de algemene economie vanaf het jaar 2000 ook een dalende lijn vertoont. Verder hebben wij in deze hypothese ook de gebeurtenissen van 11 september in acht genomen. Dit zou dus moeten betekenen dat er een daling zit in de verkoop vanaf deze gebeurtenis.

©Copyright Sebastiaan Kemper en Almar Hutten, alle rechten voorbehouden, 2003-2015