De Inleiding Deelvraag 1 Deelvraag 2 Deelvraag 3 Deelvraag 4 De conclusie


Past het verloop van de vrachtwagenmarkt in de huidige conjunctuurgolf en door welke oorzaken en gevolgen komt dat?

De vrachtwagenmarkt van de afgelopen 10 jaar:

Over het algemeen is de transport enorm toegenomen. Bijvoorbeeld het koeltransport, dit komt vooral door de hogere kwaliteitseisen. Ook een opvallende ontwikkeling is het aantal retourvrachten en de daling van de lege kilometers. Dit komt door het efficiŽntere gebruik van de vrachtwagens door de planning, met als gevolg een hogere bezettingsgraad. 70% van de verkoop van vrachtwagens bestaat uit een trekker (alleen een vrachtwagen, geen laadruimte of zoiets dergelijks) Deze zijn gemakkelijk en flexibel, dus multifunctioneel. Ook is de opmerkelijke ontwikkeling van licht naar zwaar transport goed merkbaar.

De grootste stijging van het transport ligt bij het vrachtvervoer op land. Een nieuwe trend in de transport is het combitransport. (Dus dat goederen bijvoorbeeld per schip Rotterdam binnen komen, dan op de trein naar ItaliŽ gezet worden en ten slotte door een vrachtwagen bij de klant afgeleverd wordt.)
 

Nb. Deze grafiek is uitsluitend bedoelt om een beeld te schetsen over het verloop van de vrachtwagenverkoop, in werkelijkheid lopen de lijnen tussen de jaren niet recht.

Algemene economische ontwikkeling:

Zoals uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistieken blijkt, is de economie de afgelopen jaren gestegen. Deze ontwikkeling is al vanaf de jaren zeventig aan de gang. Wel blijkt uit de cijfers van het CBS dat de economie de laatste jaren een regressie meemaakt. Dit is ook te zien uit de volgende grafiek van Nederland. Opvallend is dat de groei van het BBP zich las de laatste jaren enigszins aan het stabiliseren is. Vanaf 1990 tot en met 1993 was er een grote daling. Deze daling is ook terug te zien in de vrachtwagenverkoop, die ook in 1993 een dieptepunt beleefde. Na 1993 ging het weer wat beter met het BBP. Na 1994 daalde het BBP weer gedeeltelijk, maar steeg daarna tot 1998/1999, waarna de economie in een regressie kwam.

Ook in de Europese Unie groeit de economie, en wel met 3,3% ten opzichte van 1999. In Nederland was de groei toen 3,5 %.
Ook de verandering van de consumptie van de huishoudens in Nederland komt overeen met de daling van het BBP zoals in de onderstaande grafiek duidelijk wordt:

 

De Conclusie:

 

Groei vervoerd gewicht en groei economie

 

 

 

      

       1)

 

                                                                                                                                        2)

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt stellen dat de ontwikkeling van de vrachtwageneconomie overeen komt met de ontwikkeling van de algemene economie.  Zoals je in de hier bovenstaande grafiek goed kan zien, was er in de periode 1998-2000 sprake van een dalende economische groei, een regressie. Ook was er in beide economieŽn sprake van een dieptepunt in 1993. De economische groei stabiliseerde pas later (pas in 1998) dan het verkoop van de vrachtwagens (al in 1993).

 Uit de lijngrafiek van de vrachtwagenverkoop op de vorige bladzijde kon je zien dat in 1998 een hoogtepunt werd behaald op het gebied van de vrachtwagenverkoop. Daarna is te zien dat er sprake is van een lichte daling is in de periode van 1998-2000. dit komt overeen met de ontwikkeling van de algemene economie.

 De voorspellende cijfers van de vrachtwagenverkoop, gebaseerd op een interview met de Marketing Directeur van MAN Nederland, voorspellen eveneens een toenemende regressie in 2001, deze keer sterker als in de periode 1998-2000. In 2002 zal de vrachtwagenverkoop weer aansterken. Of dit ook het geval is in algemene economie is niet te zeggen, want er waren geen gegevens te vinden. waarin voorspellingen stonden. Het CBS had geen publicaties waarin voorspellingen werden gedaan.

©Copyright Sebastiaan Kemper en Almar Hutten, alle rechten voorbehouden 2003-2015