Up 48urige week Digitale tachograaf Milieuzone's Rijtijdenwet

Inleiding:

Een nieuw, snel opkomend fenomeen is de zogehete Milieuzone. Een aantal grote gemeenten in Nederland hebben deze zone reeds ingevoerd, en veel gemeentes staan op het punt om deze zones in te voeren. Een milieuzone houdt in dat dit gebied, nader te bepalen door de gemeente, slechts toegankelijk is voor vrachtwagens met schone motoren.

Het doel van de milieuzones is simpel. Het heeft als doel de luchtkwaliteit van de zone te verbeteren. Op dit moment voldoet de Nederlandse luchtkwaliteit niet aan de Europese normen. Om wel binnen deze normen te vallen is er in 2006 een convenant gesloten.

Het Convenant:

Het convenant bestaat uit verschillende mogelijkheden om tot een verbetering van de luchtkwaliteit te komen. Eén van die oplossingen is de milieuzone. Het convenant is op 24 maart 2006 getekend door verschillende gemeentes, ministeries en branche-organisaties. Hiermee zijn de verschillende partijen overeengekomen te zullen streven naar een toename van de inzet van schone, stille voertuigtechniek en slimme stadsdistributie in de stad.

De Milieuzone:

Als een belangrijk instrument om de inzet van schone technieken te stimuleren noemt het convenant het instellen van milieuzones. De milieuzones zullen door de gemeenten in overleg met EVO, KNV en TLN worden bepaald. De milieuzones worden bepaald op een locatie waar luchtkwaliteit en omgevingslawaai een probleem is. Om te voorkomen dat er milieuzones worden ingesteld zonder dat deze noodzakelijk zijn, is er als onderdeel van het convenant een uitvoerig stappenplan opgesteld dat bij het convenant aangesloten gemeenten zullen doorlopen voordat er bepaald wordt of en waar er een milieuzone komt.

Toegangscriteria:

Het uitgangspunt in het convenant is dat er in een milieuzone geen vrachtwagens worden toegelaten tenzij:
bulletDe vrachtwagen met ingang van juli 2007 minimaal voldoet aan euronorm 2 of euronorm 3;
bulletDe vrachtwagen in geval van euronorm 2 of euronorm 3 is uitgerust met een gecertificeerd roetfilter;
bulletDe vrachtwagen op andere, aantoonbare wijze voldoet aan tenminste euronorm 4
bulletDe vrachtwagen met ingang van 1 januari 2010 minimaal voldoet aan euronorm 4.

Er kan ontheffing voor deze toelatingseisen verleend worden, indien de Stuurgroep stimuering Schone Vrachtwagens heeft geoordeeld dat er geen  gecertificeerd roetfilter beschikbaar is. Zodra er een typegoedkeuring voor een roetfilter beschikbaar is, krijgt men 5 maanden de tijd dit filter in te bouwen. Om de transportbedrijven sowieso genoeg tijd te geven om de beschikbare roetfilters in te bouwen, is er een algemene ontheffing tot 1 december 2007.

Uitzonderingen:
Voor de onderstaande voertuigen is er een speciale ontheffing. Enige eis hieraan is dat de voertuigen niet ouder mag zijn dan 13, ingaand op 1 juli 2008.

- Exceptioneel transport
- Kraanvoertuig/kraanwagen
- Verhuisauto
- Betonmixer/betonpomp
- Betonmolen
- Brandweerwagen
- Reinigingswagen
- Hoogwerker
- Gepantserde voertuigen
- Winkelauto
- Zuigwagen/kolkenzuiger

Voertuigen die onder de uitzondering vallen krijgen automatisch een langdurige ontheffing. Alleen voertuigen die geen inrichtingscode op het rijbewijs hebben staan, moeten een dagontheffing aanvragen. Deze wordt dan kosteloos verstrekt. Dit betreft exceptioneel transport, de kermiswagen, de circuswagen en de verhuiswagen.
 

De huidige milieuzones:

Per 1 juli 2007 zijn de eerste milieuzones in gebruik genomen.. Hieronder is een overzicht te zien van de gemeentes die de milieuzone  hebben ingevoerd:
Meer informatie over de milieuzone in Utrecht                     (milieuzone per 01-07-2007)
Meer informatie over de milieuzone in Eindhoven               (milieuzone per 01-07-2007)
Meer informatie over de milieuzone in s'-Hertogenbosch   (milieuzone per 01-09-2007)
Meer informatie over de milieuzone in Tilburg                      (milieuzone per 01-09-2007)
Meer informatie over de milieuzone in Breda                       (milieuzone per begin september 2007)
Meer informatie over de milieuzone in Rotterdam                (milieuzone per 16 september 2007)
Meer informatie over de milieuzone in Amsterdam              (milieuzone medio 2008)

Ontheffingen:

Schone vrachtwagens krijgen automatisch een ontheffing. Deze is gekoppeld aan het kenteken en wordt door SenterNovem (Centrale Ontheffingverlening Milieuzones) verstrekt. Ook vrachtwagens die als bijzonder voertuig zijn geregistreerd (zie hierna) krijgen automatisch een ontheffing voor de zone. Vanaf 1 juli 2008 geldt voor bijzondere voertuigen als aanvullende voorwaarde dat het voertuig niet ouder mag zijn dan 13 jaar, te rekenen vanaf de eerste tenaamstelling.

Op www.milieuzones.nl/ontheffingen kunt u onder "Kentekencontrole" het kenteken van uw vrachtwagen invoeren en nagaan of voor uw vrachtwagen een (tijdelijke) ontheffing is verleend. U kunt de ontheffing bekijken en printen.

Boetebeleid:

De boetes voor het betreden van een milieuzone zonder ontheffing bedragen 150 euro.

Bronnen: www.milieuzones.nl en http://www.eindhoven.nl/web/show/id=354749/contentid=36129#-_zijn_er_mogelijkheden_om_ontheffing_te_krijgen?

©Copyright Sebastiaan Kemper, alle rechten voorbehouden, 2007-2015

    

           Campeo,
  de Senseo voor onderweg
     Nu verkrijgbaar op
 
www.omvormers.info