Up 48urige week Digitale tachograaf Milieuzone's Rijtijdenwet

Digitale tachograaf

De digitale tachograaf heeft als doel om binnen Europa te zorgen voor meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders en gezonde arbeidsomstandigheden. De invoering van de digitale tachograaf leidt tevens tot harmonisatie van de handhaving. Dit houdt in dat een controle in bijvoorbeeld Frankrijk uiteindelijk dezelfde beoordeling moet geven als een controle in Nederland, Duitsland of Spanje. Op 6 december 2005 hebben de Raad van Ministers en het Europees Parlement voor wat betreft de invoeringsdatum het volgende verklaard: "De Raad en het Europees Parlement spannen zich in om de verordening in april 2006 te publiceren. Als gevolg hiervan zal de digitale tachograaf in mei verplicht worden". 

De digitale tachograaf registreert net als de huidige (analoge) tachograaf rij- en rusttijden, snelheid, de afgelegde afstand, gegevens van de bestuurderskaart en verschillende soorten werkzaamheden. Het apparaat werkt in combinatie met vier verschillende soorten tachograafkaarten: een bestuurderskaart, een bedrijfskaart, een werkplaatskaart en een controlekaart. Het apparaat bestaat uit:

-          Een elektronische kast met display en twee openingen voor een tachograafkaart

-          Een printer

-          Een sensor die is aangesloten op de versnellingsbak

De gegevens worden op twee manieren opgeslagen: in het geheugen van het apparaat en op de bestuurderskaart. Dit is de persoonsgebonden tachograafkaart van de chauffeur. Het apparaat zelf registreert de totaalgegevens van het voertuig van de afgelopen 365 dagen. Ook registreert de digitale tachograaf de gegevens van ingevoerde kaarten, foutieve handelingen en pogingen tot fraude. De digitale tachograaf heeft ook een uitgang waardoor het mogelijk is informatie naar de boordcomputer te sturen. Het is mogelijk om de digitale tachograaf direct aan te sluiten op de boordcomputer. Een transportonderneming kan alleen de rij- en rusttijden van de eigen chauffeurs lezen. Wisselt een vrachtauto of bus van eigenaar, dan worden de gegevens van de vorige eigenaar geblokkeerd

Nieuwe bussen en vrachtauto's moeten uiterlijk 1 januari 2006  voorzien zijn van een officieel erkende digitale tachograaf.
 De verplichting geldt voor:

-          Bussen die meer dan acht personen vervoeren, de bestuurder niet meegerekend

-          Vrachtauto's inclusief aanhangers, waarvan het toegestane maximumgewicht (eigen gewicht plus het maximale laadvermogen) meer is dan 3.500 kilo

Vervangen
Als vervoerder mag u, zodra er officieel erkende apparaten op de markt beschikbaar zijn, vrijwillig een digitale tachograaf installeren in bestaande voertuigen. Dit is niet verplicht, ook niet na de invoeringsdatum, tenzij uw analoge tachograaf kapot gaat.
Gaat na de invoeringsdatum een analoge tachograaf in een bus of vrachtwagen kapot, dan geldt het volgende:

-          Is het voertuig vóór 1 januari 1996 geregistreerd, dan mag de kapotte tachograaf worden vervangen door een analoge of digitale tachograaf

-          Bij vrachtwagens met een maximumgewicht van meer dan 12 ton en bussen met een maximumgewicht van meer dan 10 ton, die op of na 1 januari 1996 zijn geregistreerd, is het verplicht de kapotte tachograaf te vervangen door een digitale tachograaf

-          Voor alle overige voertuigen geldt dat de kapotte analoge tachograaf mag worden vervangen door een analoge of digitale tachograaf

 De bestuurderskaart:
De bestuurderskaart vervangt de papieren tachograafschijven. Op de bestuurderskaart worden de rij- en rusttijden van een chauffeur geregistreerd. De bestuurderskaart houdt de gegevens bij van tenminste 28 dagen. Deze gegevens worden ook opgeslagen in het geheugen van de digitale tachograaf en zijn op het display af te lezen. Als de maximale rijtijd bijna is verstreken, klinkt een waarschuwingssignaal. De bestuurderskaart is persoonsgebonden en vijf jaar geldig. De prijs van de bestuurderskaart is vastgesteld op € 110,20.

Voorwaarden:
 De voorwaarden voor het verkrijgen van een bestuurderskaart zijn:

- De chauffeur is in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs B, C, D of E.

- De chauffeur woont minimaal 185 dagen per kalenderjaar in Nederland.

- De chauffeur is nog niet in het bezit van een geldige bestuurderskaart.

Aanvraag door de bestuurder:
De bestuurderskaart kunt u aanvragen bij de KIWA. Nadat u enkele gegevens waaronder uw rijbewijsnummer heeft verstrekt, krijgt u een aanvraagformulier en factuur thuisgestuurd. Dit formulier dient u volledig in te vullen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met een goedgelijkende pasfoto terug naar de KIWA. Als uw aanvraagformulier en het verschuldigde bedrag door de KIWA zijn ontvangen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als blijkt dat u recht heeft op de kaart, krijgt u een afhaalbericht thuisgestuurd. U kunt uw kaart afhalen bij het postkantoor bij u in de buurt. Daarbij dient u zich te legitimeren met uw rijbewijs.

Bron: www.digitaletachograaf.nl

©Copyrigth Sebastiaan Kemper, alle rechten voorbehouden 2006-2015

    

           Campeo,
  de Senseo voor onderweg
     Nu verkrijgbaar op
 
www.omvormers.info