Up 48urige week Digitale tachograaf Milieuzone's Rijtijdenwet

 

Op 11 april 2007 zijn de nieuwe Rij en Rusttijden ingegaan. Hieronder een overzicht van de nieuwe rij- en rusttijden. Deze sluiten beter aan op de 48-urige werkweek.

Rijtijdenwet vanaf 11 april 2007

VRACHTWAGEN STANDAARDREGELING   UITERSTE GRENZEN
RIJTIJD (max) tweewekelijks: 90 uur
Wekelijks: 56 uur
Dagelijks: 9 uur (2x per week 10 uur)
Onafgebroken: 4,5 uur
  Geen afwijking mogelijk
RUSTTIJD (min)
Wekelijks: 45 uur aaneengesloten
Dagelijks: 11 uur (aaneengesloten)
  Wekelijks: 24 uur, Mits deze gecompenseerd
                    worden voor het einde van de
                    derde week. (na een rusttijd van 24
                    moet altijd gevolgd worden door
                    een wekelijkse rusttijd van 45 uur).
                    Dit mag slechts één keer per twee
                    weken.
Dagelijks: 11 uur
                     3x per week is 9 uur toegestaan
                    (aaneengesloten) Verkortingen van
                     rust hoeven niet meer
                     gecompenseerd te worden.
                     Tevens is het toegestaan 12 uur
                     rust te houden, waarvan de eerste
                     periode minstens 3 uur moet zijn
                     en de tweede periode minstens 9
                     uur.
Bij dubbele bemanning moet de rusttijd in elke periode van 30 uur minimaal 9 uur bedragen (stilstaand voertuig) Het eerste uur hoeft niet gezamenlijk.
ONDERBREKING
(pauze of wachten)
45 minuten na 4,5 uur rijden of in een periode van 5 uur en een kwartier, 45 minuten pauze, onderverdeelt in pauzes van minimaal 15 en minimaal 30 minuten (in die volgorde)   Geen afwijking mogelijk.
VRIJE ZONDAG Tenminste 4 vrije zondagen per 13 weken   Tenminste 13 vrije zondagen per 52 weken
NACHTARBEID Maximaal 26x per periode van 13 achtereenvolgende weken. Maximaal 12 uur per 2 weken tussen 0.00uur en 6.00 uur.   Maximaal 35x per periode van 13 achtereenvolgende weken. Maximaal 20 uur per 2 weken tussen 0.00uur en 6.00uur.
N.B. Bepaalde soorten vervoer hebben voor nachtarbeid een bijzondere overlegregeling, zoals aircargo, brood en banket, bloemen, groenten en fruit e.d. Bepaalde deelsectoren hebben vrijstelling met betrekking tot nachtarbeid, zoals vervoer van ochtendkranten, postzendingen, levende dieren e.d.
NB:

De chauffeur mag afwijken van deze rij- en rusttijden om een geschikte stopplaats te kunnen bereiken, mits met de volgende voorwaarden:
- Verkeersveiligheid komt niet in gevaar
- Waarborgen van veiligheid van personen, van het voertuig of van zijn lading.
- Uiterlijk bij aankomst op geschikte stopplaats aard en reden van de afwijking met de hand aantekeningen op de tachograafschijf of een uitdraai, indien er gebruik gemaakt wordt van een digitale tachograaf.

De tijd die nodig is om naar de vrachtwagen te reizen (wanneer die zich niet op de standplaats of in de woonplaats van de chauffeur bevindt) moet worden gerekend als overige werkzaamheden, en moet door de werkgever betaald worden.

De controle op deze wet gebeurd trouwens door de tachograafschijf. Deze tachograafschijf is een persoonlijk document van de chauffeur. De chauffeur is verplicht om vanaf 1 januari 2008 de schijven van de afgelopen 28 kalenderdagen bij je hebben. Dit, zodat de termijnen gelijk lopen met die van de digitale tachograaf. Het IVW heeft bekend gemaakt dat er voor de chauffeur in Nederland en Duitsland niks verandert door het grotere aantal schijven. In Nederland en Duitsland wordt er alleen bekeurd op basis van de schijf van die dag. Dit is allemaal geregeld in EEG verordening 561/2006

Hieronder nog een overzicht van de boetes bij overtreding van de Rijtijdenwet.
 

Overtreding

 Boetebedrag in €,-

Overschrijding rijuren 110 tot 1100
Vanaf 20 rijuren op een dag 1320 + 110 per uur daarboven
Overschrijding tweewekelijkse rijtijd 110 per uur
Dagelijkse rust tekort 110 tot 1980
Wekelijkse rust tekort 110 per uur
Geen tachograafschijf/bestuurderskaart 1100
Voortijdig uitnemen van tachoschijf 220
Niet omzetten werkknopje op tachograaf 220
Onvoldoende schijven van de voorgaande dagen 550
Onvolledig invullen tachoschijf 220
Te laat verwisselen schijf 220
Niet bij je hebben bestuurderskaart 550
Misbruik tachoschijf/bestuurderskaart minimaal 440

NB: De genoemde bedragen gelden alleen in Nederland, en dateren van mei 2006.

Bron: Truckstar nr 6, 2006

©Copyright Sebastiaan Kemper, alle rechten voorbehouden 2003-2015

    

           Campeo,
  de Senseo voor onderweg
     Nu verkrijgbaar op
 
www.omvormers.info